Doutor Il.luminat

Experimenta 7 dias Grátis Promoção válida para novos clientes. Após 7 dias será cobrado valor integral. Cancele quando quiser.

Sinopse

Aquesta biografia del Doctor Il•luminat no és en absolut una hagiografia. Conta la vida i les circumstàncies d’un pensador cabdal que ha estat objecte d’estudi des de fa més de set segles. L’objectiu del llibre és ajudar a la divulgació del pensament de Ramon Llull, entenent-lo en el seu context històric, social i personal. Per a la seva lectura, el lector no necessita ser especialista en història ni en lògica ni en filosofia ni en cap altra disciplina en concret. Tampoc no cal que combregui amb cap dogma religiós; no és un llibre destinat exclusivament a un públic cristià. L’estudi del pensament lul•lià continua creixent entre els investigadors i acadèmics actuals. A Palma, Barcelona, Freiburg, Roma, Palerm, Florència, Louisville i São Paulo, entre d’altres ciutats, hi ha nuclis d’estudis sobre Ramon Llull. Aquests centres són la millor prova de l’interès que existeix actualment pel pensament del Doctor Il•luminat.